నిర్మల టీచర్ 45

By | February 19, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 45 అది వచ్చి తన మొహం మీద పడగానే ,,,అది ఎవరిదో రామిరెడ్డి కి అర్ధం కాలేదు,,,ఎదురుగ ఇద్దరు ఆడవాళ్లు ,,,,జాకెట్స్ లేకుండా ,,,,లావణ్య చీర చెంగు కప్పుకొని ఉండడం తో తన మీద అనుమానం లేదు రామిరెడ్డి కి , రూఢి చేసుకోవడానికి దాన్ని ముక్కు దగ్గర పేటి గట్టిగ వాసన పీల్చాడు,, అది నిర్మలమ్మ వాసన లాగా లేదు ,,,ఎందుకంటే తనకి ఆమె వాసన బాగా గుర్తు ఉంది ,, సరోజ దగ్గర అంట మంచి వాసన వచ్చే అవకాశం లేదు ,, రామిరెడ్డి కి కొంచం అనుమానం తో ఉండగా ,,అక్కడకి వచ్చిన రత్నం " బావ।।ఏ జాకెట్ ఎవరిదో కనుక్కుంటే ,,,నీకు వాళ్ళు సొంతం ఏ రాత్రి కి ,,,"అంది ఆఫర్ ఇస్తున్నట్టు , తన ప్రమేయం లేకుండా రామిరెడ్డి కి ఆలా మాట ఇవ్వడం లావణ్య కి అసలు నచ్చలేదు ,, పైగా ఏ రోజు ఎదో జరగబోతుందన్న అనుమానం కూడా లేకపోలేదు, అపుడు రామిరెడ్డి "అలాగా,,సరే,,రత్నం,,,మాట ఇస్తున్నావ్,,,తప్పకూడదు :"అన్నాడు।। అపుడు సరోజ అందుకొని "రెడ్డెమ్మ మాట ఇస్తే ప్రాణం పోయిన వెనక్కి తగ్గదు బావ "అంది వరస కలుపుతూ ।,,లావణ్య అలాగే తలా దించుకొని నిలబడి ఉంది,,,రామిరెడ్డి లావణ్య దగ్గరకి వెళ్లి "ఎం పంతులమ్మ కోడలా,,,అత్తని ఆ రకం గ కట్టేసి మర్రే చేపిస్తున్నావ్ గా"అని చెవి లో చెప్పి ,,నేరుగా నిర్మలమ్మ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *