నిర్మల టీచర్ 5

By | November 23, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 5 తనను అంత సపోర్టు గా మాట్లాడె సరికి నిర్మలమ్మ సంతోషానికి హద్దు లు లెవు.ఎందుకంటె ఆ ఊర్లో సుబ్బరెడ్ది అంటే అందరికి భయం. దానికి తోడు కొటిరత్నం నోటి దెబ్బకి ఎవడు నిలవలేడు. అలాంటివాల్ల దగ్గర చనువు రావడం ఊహించని సంతోషాన్ని ఇచింది. చూసవా..మా మావ నీ మీద మాట పడనివ్వడు"అంది కొటిరత్నం కళ్లు ఎగరేస్తూ. దానికి నిర్మలమ్మ" ఇంతకాలం నేను మిమ్మ్లని అపార్ధం చేసుకున్నా... ఇంక మిమ్మల్ని జీవితం లో మర్చిపోను" అంది కళ్ల్లలో అనురాగంతో. "నాలుగు రోజుల్లో మా పండగ ఉంది..మీ ఇద్దరు తప్పకుండా రావాలి.. నాకు కూడ ఈ సారి ఇంట్లో నేను నా కొడలు తప్ప ఎవరూ లేరు... మా సార్,మా పిల్లలు హైదరాబాద్ వెల్తారు..." అంది. "మాకు ఎక్కడ కుదురిద్ది నిర్మలా...చుస్తున్నావుగా...ఉదయం పోతె మల్లి చీకటి పడ్దాక రావడం" అంది ప్లేటు తీసుకుంటూ. "అబ్బా... అలంటివి ఎమి కుదరదు... మీ ఇద్దరు వస్తున్నారు.. అంతే"అని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *