నిర్మల టీచర్ 50

By | March 4, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 50 ఈ లోగ నిర్మలమ్మ బడి వైపు రాసాగింది,,అది గమనించిన ఆచారి "అదిగో,,వస్తుందమ్మా,,మీ శ్రీ శ్రీ అత్తగారు,,,పడుకోవడం అయిపోయినట్టు ఉంది"అనడం తో బాషా వెకిలిగా కిసుక్కున నవ్వాడు,,,లావణ్య కి కూడా నవ్వు వచ్చింది కానీ అదుపు చేసుకుంది ,, నిర్మలమ్మ బడి వరండా లోకి రాగానే లావణ్య ని బయటకి పిలిచి "వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు,,లోపలి ఎందుకు తీసుకెళ్లావ్"అని అడిగింది కోపం గ,,అపుడు లావణ్య " బాషా నే జాకెట్లు ఇవ్వడానికి వచ్చాడు అత్తయ్య,,ఆచారి గారు పని మీద వెళ్తూ పలకరించడానికి అగ్గరు,,"అని చెపింది,, సరే అని చెప్పి నిర్మలమ్మ బడి లోకి వీలుంది,,ఆచారి కి నమస్కారం పెట్టగానే బాషా లేచినిలబడి "మేడం ,,,జాకెట్టు కుట్టేసా,,మీరు ఒకసారి సరి చూసుకోండి,,,అవసరం అయితే మార్పులు చేసి ఏ రోజే ఇచ్చేస్తే,,సాయంత్రం మీరు వెళ్లే లోపు " అని కవర్ ని నిర్మలమ్మ చేతికి ఇచ్చాడు,,,ఇది అంట ఆచారి ప్లాన్ అని నిర్మలమ్మ కి,లావణ్య కి తెలియదు,,అక్కడే జాకెట్ చెక్ చేసుకోమనడం వాళ్ళ ఇద్దరు వేసిన ప్లాన్,,,,,అపుడు నిర్మలమ్మ "సరే బాషా,,నేను కూడా ఇంకో 2 రోజులు బడి కి రాను,,ఒకేసారి సరిచేసి ఇద్డువులే ఉండు ",,అనగానే ఆచారి వైపు చూసింది లావణ్య అనుమానం గ,,,అపుడు ఆచారి లావణ్య కి కాళ్ళ తో సైగ చేసాడు,,ఒకసారి ఆమె వేళ్ళ గానే దగ్గర కి రా అన్నట్టు,,,నిర్మలమ్మ పక్క గాడి లోకి వెళ్ళగానే లావణ్య ఆహార దగ్గర కి వచ్చి ఏంటి అని అడిగిని చెవి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *