నిర్మల టీచర్ 52

By | March 9, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 52 ఈ లోగ బయట సైకిల్ ఆపిన శబ్దం వినిపించింది,,,రత్నం ఏడుపు ఆపి మొహం తుడుచుకొని, నిర్మలమ్మ ని పక్క రూమ్ లోకి వెళ్ళమని సైగ చేసి బయటకి వెళ్ళింది,,,రెడ్డి ఒక్కడే వచ్చాడు,,,నరసింహం ఎక్కడ అని కళ్ళ తోనే అడిగింది రత్నం,," పక్క ఒరలో కొలుపులు ఉండటం తో అక్కడకి రమ్మని వాళ్ళ ఫ్రండ్ గొడవ చేసాడంట"అని చెప్పాడు రెడ్డి,, రత్నం గట్టిగా గాలి పీల్చుకుంది,,నిర్మలమ్మ ని బాధ పెట్టకుండా ఉండ బోతున్నందుకు,,, రెడ్డి వచ్చి లోపల ఉన్న నులక మంచం మీద కూర్చున్నాడు,,,నిర్మలమ్మ ఉన్న విషయం రెడ్డి కి తెలియదు,,,వెంటనే రత్నం పెద్దగా "నిర్మలా,,,పొడుగు కావాలన్నావ్ గ,,ర బయటకి,,"అని అరిచిన్ది,,,తనని ఆట పట్టించడానికే రత్నం ఆలా చేస్తోందని అనుకున్నాడు రెడ్డి,,,కానీ ఊహించనట్టుగా నిర్మలమ్మ నవ్వుతు బయటకి వచ్చింది,,,తల స్నానం చేసి జుట్టు ని లూస్ గ ముడివేసి ,చాలా కసిగా అనిపించింది రెడ్డి కి,,,,ఉహించని ఈ షాక్ కి తబ్బిబ్బుయాడు రెడ్డి,,,నిర్మలమ్మ నేరుగా రెడ్డి దగ్గరకి వచ్చి ,చొక్కాలో చెయ్యి పెట్టింది,,,రెడ్డి చొక్కాకి లోపల జేబు ఉంటుంది,,అక్కడ చుట్ట ఉంచుకుంటాడు,,,నిర్మలమ్మ రెడ్డి కళ్ళలోకి అలాగే కసిగా చూస్తూ చుట్ట తీసుకుంది,,చెయ్యి బయటకి తెచ్చే సమయం లో రెడ్డి బుడిపేని గట్టిగా నలిపి వదిలింది,,రెడ్డి కి జివ్వుమంది,,,ఆ చుట్ట ని తన ముక్కు దగ్గర పెట్టుకొని గట్టిగా పీల్చి,,,ఒక చివరని తన పెదాల మధ్య పెట్టుకొని ఇంకో చివరని రెడ్డి పెదాలకి అందించింది,,,చుట్ట కనిపిస్తేనే ముక్కు మూసుకొని తల  

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *