నిర్మల టీచర్ 55

By | March 18, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 55 వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లేసరికి పని మనిషి బాబు ని పడుకోబెట్టి ఇంటికి వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉంది. బాబు నిద్ర పోతూ ఉండేసరికి ముగ్గురు ప్రశాంతంగా సోఫాలో కూర్చున్నారు". సమయం వృధా చేయకూడదు అని నిర్ణయించుకున్న లావణ్య " సరోజా నీ దగ్గర దాచడానికి ఏమీ లేదు... నీకు ఎప్పుడూ సహాయం కావాలన్నా నన్ను కలువు.... కానీ బయట ఎవరి దగ్గర ఈ విషయంలో మాట్లాడకూడదు...." అని చెప్పి భాషను కూడా మాట్లాడడం అన్నట్టు సైగ చేసింది.భ అప్పుడు భాష "ఒసేయ్ నీ యమ్మ ఎక్కడ చెప్పావు అంటే నీ మర్యాదగా ఉండదు" అని అనగానే సరోజ భాష తొడమీద పిసుకుతూ"" ఏం బావ నీకు కూడా ఈ అత్తా కోడలు గురించి తెలుసా" అంది ఆశ్చర్యంగా. అప్పుడు భాష "ఒసేయ్ లంజా పెద్ద చిన్న లేకుండా ఏంటి ఆ మాటలు అని అన్నాడు లావణ్య పక్కన ఉండగానే... తన గురించి అలా సపోర్ట్ చేస్తూ మాట్లాడుతూ బూతులు మాట్లాడినా కూడా లావణ్య కి సంతోషంగా అనిపించింది. భాషా కి కూడా స్వతంత్రంగా అనిపించింది అప్పుడు సరోజా" సరేలే బావ నాకు తెలియదా నువ్వు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *