నిర్మల టీచర్ 59

By | April 9, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 59 రత్నం నవ్వుతు "ఎదో సరదా కి చేశాను లే ...ఏమి అనుకోమాక " అని నిర్మలమ్మ భుజం మీద చెయ్యి వేసి అనునయిస్తూ ..." అయినా ..అవి ఏంటమ్మా..ఆలా ఉన్నాయి ...మా ఇంట్లో గోడ కి కొట్టిన మేకుల్లాగా..తల్లి తోడు ..ఇప్పటిదాకా అసలు ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయని నాకు తెలియదు.."అంది ఆశ్చర్యం గ మొహం పెట్టి. నిర్మలమ్మ కి కొంచం సిగ్గు గ,ఇంకొంచం గర్వం గ అనిపించింది . " నాకు తెలిసి ..మీ అయన ...అదే లావణ్య..మీ అసలు మామ ...మీ అత్త బుడిపెలతో తాడు బొంగరం ఆడి ఉంటాడు ....చిన్న పిల్లల బొల్ల కాయల్లా తయారు చేసాడు" అంది నిర్మలమ్మ జబ్బా మీద గిచ్చుతూ. ఏ లోగ లావణ్య వెళ్లి ఇద్దరికీ కాఫీ తెచ్చి ఇచింది . మరి రామిరెడ్డి సంగతి ఏంటి అన్నట్టు  వాళ్ళ అత్త వైపు చూసింది లావణ్య . వెంటనే లావణ్య ఇంకో కప్ లో కాఫీ తీసుకొని డాబా పైకి వేళ్ళ బోతుండగా , రత్నం  లావణ్య వైపు చూస్తూ " ఒక పద్ధతి ,సంస్కారం తెలిసిన ఆడది ...ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినపుడు ...ఇలా జాకెట్ వేసుకొని తిరగదు " అంది కొంటెగా కవ్విస్తూ. అంతలో రామిరెడ్డి లుంగి సర్దుకుంటూ కిందకి రానేవచేసాడు . అపుడు రత్నం " ఏమి బావ...అపుడే కార్చుకుని వచ్చేసావా...నేను ఇంకా నీకు కార్పిద్దాము అనుకుంటే " అంది లావణ్య వైపు చూస్తూ. ఏ లోగ పని మనిషి సుజాత రావడం తో రత్నం ,రామిరెడ్డి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *