నిర్మల టీచర్ 60

By | April 12, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 60 వెంటనే రత్నం పక్కకి వెళ్లి లావణ్య కి ఫోన్ చేసింది . రత్నం దగ్గరనుండి ఫోన్ రాగానే లావణ్య చాల సంతోషపడింది. ఎందుకంటే ఒక మంచి కసి కారణం లేఉండా ఆమె ఫోన్ చేయదు . రత్నం దగ్గర నుండి లావణ్య కి ఫోన్ రావడం నిర్మలమ్మ కూడా గమనించింది . విషయం ఏంటో కనుకోమనట్టు సైగ చేసింది కోడలికి . ఒక 2 నిమిషాల తరవాత లావణ్య ఫోన్ కట్ చేసి "అత్తయ్య ..రత్నం ఆంటీ మన ఇద్దరినీ రెడీ అయి బస్సు స్టాండ్ దగ్గరకి రమ్మంది...విషయం చెప్పమంటే చెప్పడం లేదు...వెళ్దామా..వద్దా.."అని అంగీకారాన్ని వాళ్ళ అత్తకి వదిలేసింది గడుసు గ . రత్నం పిలిచింది అంటే ఖచ్చితం గ ఎదో ఒక మంచి కారణం ఉంటుంది . అపుడు నిర్మలమ్మ " సరే...రత్నం మీద నమ్మకం ఉంది...మనకి కీడు చేయదు.."వెళ్లి వద్దాం...సుజాత కి చెప్పు..బాబు ని జాగ్రత్తగా చూడమని" అని చెప్పి స్నానానికి వెళ్ళింది. లావణ్య కి యెగిరి గంతువెయ్యాలి అన్నంత ఆనందం కలిగింది ..జరగబోయే ఎక్ససిట్మెంట్ ని ఉహించుకొని. ఎందుకంటే జరగబోయేది ఏంటో తెలియనప్పుడు చాల కుతూహలం గ ఉంటుంది కదా. దానికి తోడు ఇది మహా కసి రేపే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *