నిర్మల టీచర్ 62

By | April 23, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 62 రామిరెడ్డి నులక మంచం మీద కూర్చున్నాడు. ఇంకొకరు కూర్చునే ప్లేస్ ఉంది కానీ..అక్కడ ఇంకొక్కరు కూర్చుంటే, మిగతా ఇద్దరు వాళ్ళు కింద కూర్చోవాలి. కాబట్టి,మొహమాట పది ముగ్గురు కింద ఉన్న చాప మీద కూర్చున్నారు. తాటాకు కప్పు అవడం వల్ల చల్లగా హాయిగా ఉంది . కాసేపు నిశబ్దం రాజ్యమేలింది అక్కడ . అపుడు సరోజ కలుగజేసుకొని " ఏంటమ్మా ...పేరంటానికి వచ్చినట్టు కూర్చున్నారు..." అని అంటూ నిర్మలమ్మ వైపు తిరిగి " అబ్బో ..పెద్ద ముత్తైదువా .....నువ్వే ఇట్టా కుసుంటే ...మా పరిస్థితి ఏంటి..." అంటూ మెల్లగా నిర్మలమ్మ భుజం మీద చీర కి ఉన్న పిన్ను తియ్యసాగింది. నిర్మలమ్మ అడ్డు చెప్పలేదు . పిన్ను తీసాక నిర్మలమ్మ తాళిబొట్టు బయటకి లాగి దానికి పెట్టింది ఆ పిన్ను ని సరోజ. ఆ తాళి బొట్టు చూడగానే రామిరెడ్డి లో ఉన్న కామం కట్టలు తెంచుకుంది . పిన్ను పెట్టగానే పవిట లాగేసింది సరోజ చొరవగా . అప్పటికే నిర్మలమ్మ బుడిపెలు చేదుకొని ఉన్నాయి . పల్చటి జాకెట్ ,లో ఉన్న పల్చటి బ్రా ని దాటుకొని పైకి తేలుతూ కనిపిస్తున్నాయి గుబ్బ మేకుల్లాగా . కనకాంబరం రంగు పల్చటి రవిక, లోపల పల్చటి వైట్ కలర్ బ్రా , చంకలు దాటుకొని బయటకి వ్యాపించిన చెమట ....నిక్కీ ఉన్న చను మొనలు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *