నిర్మల టీచర్ 64

By | May 5, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 64 అత్తాకోడళ్లలో ఉన్న కామ ఆలోచనల స్థానం లో కుటుంబ విలువలు వచ్చి నిలుచున్నాయి. వాళ్ళ ఇద్దరి ముఖ భావాలూ చూడగానే, రామిరెడ్డి కూడా చల్ల బడిపోయాడు .అలాగే మంచం మీద వెనక్కి వాలిపోయి నిరాశగా పడుకున్నాడు. రత్నం కి కూడా ఏమి చేయాలో అర్ధం కానీ పరిస్థితి. ఎందుకంటే,వాళ్లిద్దరూ ఉత్సాహం గా ఉంటె, తాను ఏమి అయినా చెయ్యగలదు. కానీ అసలు వల్లే ఆలోచనలో పదిథెయ్, తాను ఏమి చేయలేని స్థితి కి వెళ్ళిపోయింది . లావణ్య అలాగే రత్నం ని కరుచుకొని ఉండి పోయింది కదలకుండా. నిర్మలమ్మ జాకెట్టు హుక్స్ పెట్టుకుంటూ " లావణ్య..ఒకసారి బయటకి పద"అని చెప్పి చీర సరిచేసుకొని బయటకి వెళ్లి నిలబడింది. లావణ్య కి చాల భయం అనిపించింది. గబా గబా చీర చుట్టుకొని బయట గుడిసె పక్క గా నిలబడి ఉన్న అత్తయ్య దగ్గరకు వెళ్లి తలా దించుకొని నిలబడింది. అపుడు నిర్మలమ్మ " లావణ్య..మనం చేస్తుంది..తప్ప ..కాదా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *