నిర్మల టీచర్ 65

By | May 9, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 65 సరోజ వచ్చి లావణ్య పక్కన మంచం కింద కూర్చొని " అమ్మ ....రెడ్డెమ్మ ...కోడలి సళ్ళు చూడాలని ఇందాకటి నుండి ఆశ పడుతున్న ...మీరేమో...వాటిని పైపైనే చేస్తున్నారు...ఒక్కసారి బయటకి లాగు తల్లి ..." అని అనడం తో లావణ్య వంట్లో ఉన్న రక్తం అంట బాయల లోకి, చను కుదురుల్లోకి ఎగ జిమ్మింది . ఒక ఆడది తన రొమ్ములు చూడాలని ఆశ పాడడం తో కొంచం గర్వం గా కూడా అనిపించింది . అపుడు రత్నం తన చేతిని మెల్లగా లావణ్య ఎడమ రొమ్ము మీద ,బ్ర లోపలికి సున్నితం గా పెట్టింది . కొంచం గట్టిగ,వేడిగా తాగింది ఆయా బాయ . రత్నం వాళ్ళు కూడా జివ్వుమంది . మెల్లగా ఇంకో చేత్తో బ్రా ని పట్టుకొని , ఎడమ రొమ్ము ని సున్నితం గా బయటకి తీసింది . అపుడు సరోజ ఆత్రం గా ముందు కు వంగి బాయి ని చూదాగింది ఆశగా. మీడియం సైజ్ బాయి . కొవ్వు తో మెరుస్తూ ఉంది . నిప్పిల్ దోర బ్రౌన్ రంగులో ఉంది. మచ్చ కొంచం వెడల్పు గా సాగింది . "అబ్బా .." అంటూ వేలితో పట్టుకోబోయింది నిప్పిల్ ని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *