నిర్మల టీచర్ 66

By | May 16, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 66 వెంటనే రామిరెడ్డి చాలాసేపు కసిగా నాకడం వల్ల, వాళ్ళ చంకల్లో చెమట రుచి తగ్గిపోవడం తో , ఇద్దరినీ వెనక్కి తిప్పి నిలబెట్టాడు. పలకలు తెలియున్నాయి ఇద్దరి వీపులు. అపుడు సరోజ వల్ల వీపులు చూసి " రత్నం వదిన..వీళ్ళ వీపుల మీద విమానాలు దింపొచ్చు " అంది నవ్వుతు. అంతలో రత్నం కలగా చేసుకొని " ఒసేయ్ సరోజ..లావణ్య వీపు అంటే కుర్రది కాబట్టి పలకలు తేలి ఉంది...మా పంతులమ్మది చూడు..60 ఏళ్ళకి దగ్గరలో ఉన్న కూడా..సళ్ళలో ...సంకల్లో...వీపులో..బిగి సడలలేదు .." అంది నిర్మలమ్మ ని మెచ్చుకుంటూ . రామిరెడ్డి లావణ్య వీపు నాకుతున్నపుడు,చక్కిలిగిలి పుట్టడం వల్ల లావణ్య మెలికలు తిరగడం రత్నం గమనించి నవ్వుకుంది లోలోపల. ఈ లోగ రత్నం అక్కడ పడిఉన్న ఇద్దరి జాకెట్లు తీసుకొని బయటకి వెళ్లి ,బయట ఉన్న కొడవలి తీసుకొని ,బుడిపెలదగ్గర చిన్న రంద్రాలు చేసి ,ఏమి తెలియనట్టు తెచ్చి మల్లి అదే స్థానం లో పడేసింది . ఏ లోగ బయట ఎవరో పిలిచినా శబ్దం రావడం తో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *