నిర్మల టీచర్ 70

By | June 9, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 70 బాషా కూడా ఆచారి చేసిన పనికి కోపం గ చూసాడు . ఆచారి చిన్న బుచ్చుకుంటూ , తల దించుకున్నాడు . ఇది అంతాచుసిన లావణ్య ఆచారి వీపు మీద పర్వాలేదు అన్నట్టుగా మెల్లగా తట్టి , అత్తయ్య ఉన్న బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది . అత్తయ్య మంచం మీద ఒక పక్కకి తిరిగి కూర్చుని కిటికీ లో నుండి బయటకి చూస్తూ కనిపించింది ఎదో ఆలోచిస్తున్నట్టు గ. ఆమె మొహం లో ఎలాంటి భావన లేదు . లావణ్య వెళ్లి మెల్లగా పక్కన కూర్చుంది . అప్పటికి అత్తయ్య తన వైపు చూడలేదు . తానే ధైర్యం చేసి మెల్లగా అత్తయ్య చెయ్యి పట్టుకుంది . అపుడు నిర్మలమ్మ లావణ్య వైపు తిరిగింది మెల్లగా . సారీ అత్తయ్య అన్నట్టు కళ్ళ తోనే చెపింది లావణ్య . దానికి అత్తయ్య కూడా సర్లే అన్నట్టు చూసి మరల తల దించుకుంది. అత్తయ్య ని ఆలా ఎపుడు ఇలా చూడలేదు తాను . రెడ్డి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నపుడు చాల హుషారుగా ఉండే ఆమె ఇపుడు ఇలా ఎందుకుందో అర్ధం కాలేదు తనకి. మెల్లగా గొంతు సవరించుకొని , " అత్తయ్య ..నేనే అనవసరం గ ఏదో చేయబోయి..ఇంకేదో చేసినట్టు ఉన్నా...కానీ..మీరు రత్నం ఆంటీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండటం చూసి...మీరు కూడా సరదాగా ఎంజాయ్

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *