నిర్మల టీచర్ 71

By | June 16, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 71 ఆచారి నోటి పని చాల మెత్తగా ఉంది. ఇదేపని రెడ్డి వాళ్ళు చేసినపుడు కొంచం నొప్పిగా,మంటగా అనిపించింది. కానీ ఆచారి చప్పరిస్తూ ఉంటె చాల హాయిగా,ప్రేమగా, తన్మయత్వగ్ గ ఉంది నిర్మలమ్మకి . కాసేపటికి లావణ్య మెల్లగా అత్తయ్య చేతులు కిందకి దించేసింది . కొంచం రిలాక్సింగ్ గ అనిపించింది నిర్మలమ్మకి. అప్పటి వరకు చేతులు ఆలా పైకి ఎత్తి పట్టుకోవడం వాళ్ళ కొంచం నొప్పిగా అనిపించి, దించిన తరవాత , హాయిగా అనిపించింది . అపుడు లావణ్య మెల్లగా ఆచారి గారి బట్ట తల మీద చేతితో ప్రేమగా పామ సాగింది అత్త బాయి కుడుస్తూ ఉంటె . తనని దేవతలు ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నట్టు అనిపించింది ఆచారి గారికి. కాసేపు ఆలా అన్న తరవాత , కాఫీ తీసుకొని రావడానికి వంటగది లోకి వెళ్ళింది లావణ్య. కాఫీ చేస్తూనే ఉంది కానీ,బయట ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం మనసుని ఉండబట్ట నియ్యడం లేదు . ఎలాగోలా అణుచుకోని మంచి కాఫీ చేసుకొని మూడు కప్పులు తీసుకొని బయటకి వచ్చింది . బయట

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *