నిర్మల టీచర్ 74

By | June 26, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 74 లావణ్య తన ని అలాగే తదేకం గ గమనిస్తూ ఉండటం తో " ఏంటి ..ఎదో కొత్తగా చూస్తున్నావ్ " అంది నిర్మలమ్మ నవ్వుతు . అపుడు లావణ్య " ఏ వయసులో కూడా ఇలా మైంటైన్ చేయటం...వామ్మో...ఎవరి వల్లా కాదు ...నాకు కుళ్ళు వేస్తుంది ...మిమ్మల్ని చూస్తుంటే...ఇంకా పంతులు గారి సంగతి ఏంటో " అంది బుగ్గలు నొక్కుకుంటూ . అపుడు నిర్మలమ్మ కలగా చేసుకొని " నిజమే లావణ్య..అయన..చాల..ఆవేశం గ ఉన్నాడు ...అసలు న శరీరం తగిలితేనే అయన లో వణుకు వస్తూ ఉంది..అయన గుండె దడ పెరిగినట్టు నాకు అర్ధం అవుతూ ఉంది..అందుకే పాపం అనిపించింది ..." అంది . అపుడు లావణ్య "ఆలా అయితే ఒక పని చేద్దాం...ఆయనకి ఇది ఒక మధురమైన జ్ఞాపకం గ ఉండేలాగా " అంది ఎదో ప్లాన్ చేస్తునట్టు. అంటే ఎలా అంది అత్తయ్య కళ్ళతోనే . " ఆయనకి ఇలాంటి అరుదైన అవకాశం అంత సులభం గ దొరికి తే ..దాని విలువ తెలియకపోవచ్చు..లేదా ..ఆ ఆవేశం లోనే ఆయనకి ఏమి అయినా అవచు..వయసు లో పెద్దవాడు కదా " అంది. అపుడు వల్లా అత్తయ్య " నిజమే..నాకు కూడా అదే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *