నిర్మల టీచర్ 8

By | November 30, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 8 ఈ లోగా నీళ్ల్లు బయట పారబోసి రత్నం లోపలికి వచిందికాని అప్పటి కే బెడ్ రూమ్ తలుపు మూసేసి ఉంది. చిన్నగా నెట్టి చుద్దామని దగరకి వెళ్లి నెట్టి చుడగా లొపల గడి పెట్టి ఉంది. కాని అమె తలుపు నెట్టడం తో చిన్న శబ్దం అయింది. వెంటనే తలుపు కొంచం తెరిచి ఆ సందు లో నుండి నిర్మలమ్మ జాకెట్టు.బ్రా ని కలిపి ఉండ లాగా చుట్టి బయటకి విసిరేసి మళ్లి తలుపు వెసి గడి పెట్టుకున్న శబ్దం వినిపించింది. కిందపడ్డ జాకెట్ తీసుకోని చుడగా దాని మీద చెమట మరకలతో పాటు నాలుక తో నాకిన తడి ముద్రలు కనిపించాయి. అంటె జాకెట్ విప్పడానికి ముందే నిర్మల ఎద భాగం మీద దాడి జరిగింది అని రూఢి అయింది రత్నం కి ఒక రెండు నిమిషాల ముందు.......రెడ్డి తన నాలుకను గట్టిగ నిర్మలమ్మ నొటి లోకి నెట్టగా....నిర్మల ఆబగా దాన్ని తీసుకొని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *