నిర్మల టీచర్ 9

By | December 2, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 9 అంత నాటుగా ఉన్న బాయ చూసి రెడ్డి పిఛెక్కిపొయాడు. "నిర్మలా.. మీ కులపోళ్ల అందరియి ఇలాగే ఉంటాయా..... అబ్బా"అంటూ నొటి నీండా కుక్కుకున్నాడు. కులం గురించి మాట్లాడినా నిర్మలమ్మ కి కోపంరాలేదు. రెడ్డి ఎం చేసిన అమెకి బాగానె ఉంది. రెడ్డి కి బానిస లా అయిపొయింది. "నిర్మల.... ఎంత మంది చీకారే వీటిని" అనగానె" నీతో కలిపి నలుగురు" అంది నిర్మల కింద పెదవి కొరుక్కుంటు. అంటె అమె అర్దం వల్ల ఆయన,ఇద్దరు పిల్లలు మరియు రెడ్డి అని. ఆ విశయం అర్దం అయిన రెడ్డి ఒక ముచికని నాటు గా కోరికాడు. కెవ్వుమంది నిర్మల్లమ్మ. ఆ దెబ్బకి బయట పడుకొని ఉన్న రత్నం కి భయం వెసి తలుపు కొట్టింది. "ఏం..లెదులే నీ యమ్మ..గుద్ద మూసుకొని పడుకో" అని రెడ్డి కొపం గా అరిచడు. ఆ అరుపు కు నిర్మలమ్మ కి భయం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *