పునర్జన్మ 1

By | December 25, 2020
telugu sex stories పునర్జన్మ 1 చలపతి రాజు,పెగ్ మీద పెగ్ ఖాళీ చేస్తూ తనలో తాను గొణుక్కొంటూ మధ్య మధ్యలో ఏదో గుర్తుకొచినట్లుఎవరి మీదనో కేకలెస్తున్నాడు.బార్లో ఉన్న ఇతర కస్ష్టమర్లు తమకిది మామూలే అన్నట్లు తమ మందులో తాము ఉన్నారుసర్వ్ చేస్తున్న స్టాఫ్ హడావుడిగా  అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఎవరికి ఏం కావాలో ఇస్తూ ఉన్నారు.మాంసాహారలతో బార్ హాలంతా సిగరెట్ కంపుతో ఒక రకమైన వేడి వాతావరణం పరచుకొని ఉంది.ఒకడు ఎవరికీ తెలీకండా మందు ఖాళీ చేస్తుంటే ,ఇంకోడు  ప్రపంచానికి తానే రాజన్నట్టుగా అందరికీ ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నాడు.ఇంకోడు కుళ్ళి కుళ్ళి 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *