పునర్జన్మ 2

By | December 27, 2020
telugu sex stories పునర్జన్మ 2 ఇంతలో శ్రీ వస్తూ ఏంటన్నయా ఏదో గ్రహాలు అవీ అంటున్నావు అంటూ రండి టిఫిన్ చేద్దురు గాని అంది.అదే అమ్మాయ్. .నా పెళ్ళికి ఏవో అవాంతరాలున్నాయంట అన్నాడు చలపతి లేస్తూ    నీ పిచ్చి కాకపోతే ఏంటన్నయ్యా ఇది. . . అంత జమిందారీ కుటుంబంలో పుట్టినోడివిమంచి చదువు సంధ్యలున్న వాడివి. . .నువ్వూ నమ్ముతున్నావా. . గోవర్ధన్ ఆమెను ఆపుతూ   మొదలయ్యిందా. . .  నీ ఎటకారం. . .నమ్మితే పోయేదేమిటంటా. .రా వేరే ఎవరినైనా కలిసి ఏదైనా పరిష్కారం కనుక్కోలేకపోయావాలేదు. . .  చూ డా లి అంటూ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *