పునర్జన్మ 4

By | January 1, 2021
telugu sex stories పునర్జన్మ 4 బహద్దూర్ ;:- అన్నావు. . .అన్నావు నీ మేన మామతో నీకు లగ్నం కూడా కట్టరంటగా. . . అంటూ. . .  తన మొడ్డను చేత్తో పట్టుకొని సగమే దూర్చి తిప్పుతూఅచ్చమాంబ తన నడుమును మెల్లగా ముందుకూ వెనక్కూ కదిలిస్తూ. . . ఏమో అప్పుడు మరీ చిన్న పిల్లను కదా. . .కట్టే వుంటారు. . .అంటూ తన నడుమును పూర్తిగా ముందుకు తోసేసింది.బహద్దూర్ ది పూర్తిగా ఆమెలో దూరిపోగా ఆమె మీదకు పొర్లుకొంటూ . . .మరి ఆయన దెబ్బలేయలేదాఏమో మరీ చిన్న పిల్లను కదా దెబ్బేసే ఉంటారు . . .మీకు మీ అయా పంతులమ్మ 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *