రతి జీవిత ప్రయాణం 1

By | September 29, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణం 1 అది చెక్ రిపబ్లిక్ దేశం లోని ప్రాగ్ నగరం.ఒక రద్దీ ప్రాంతపు వీధి లో 20 అంతస్థుల ఎత్తైన భవనం ముందు నల్లటి కారు ఆగింది. కారు నుండి ఒక మధ్య వయసులో వున్న ఆడమే దిగింది ఆమెతోపాటు ఇద్దరు నల్లటి సెక్యూరిటీ గార్డులు మరియు ఒక మధ్య వయసులో వున్న అతను వున్నారు ఆమె నేరుగా భవనం లోనికి వెళ్లి లిఫ్ట్ తీసుకొని  నలుగురు లిఫ్ట్ లో వుండగా సెక్యూరిటీ లో ఒకతను మాడం  ఫ్లోర్ కు వెళ్ళాలి అని అడిగాడు దానికి ఆమె 20 అని సమాధానం చెప్పి చేతికి వున్న వాచ్ ని చూసింది.లిఫ్ట్ లో జరిగినది జరుగుతున్నది అంతా ఒక కెమెరా లో నుంచి 20 ఫ్లోర్ లో వున్న ఒకతను టీవీ లో చూస్తున్నాడు,అతను వెళ్లి  ఫ్లోర్ లో వున్న ఒక పెద్దాయన(ఫ్లోర్ మెనేజేర్తో చెప్పాడు. పెద్దాయన కంగారుగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి  ఫ్లోర్ లో వున్న ఒక హల్ లాంటి గది లో వున్న జనానికి ఆమె వస్తున్న సంగతి చెప్పాడు ఇంతకి అక్కడ ఒక 25 మంది గుమిగూడి వున్నారు.ఇక్కడ ఆమె అంటే నేనునేను లిఫ్ట్ లో నుంచి బయటకు రాగానే నాకు ఒకామె అక్కడ నాకోసం వెయిట్ చేస్తూ కనిపించింది

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *