రతి జీవిత ప్రయాణం 10

By | October 19, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణం 10 సరే అలాగే చేస్తాను కానీ ఒక షరతు రతి ఒప్పుకోక పోయిన మనం కలవాలి ఎప్పుడూ కలుసుకుంటూ వుండాలి దీనికి నువ్వు ఒప్పుకుంటాను అంటేనే నేను రతికి చెప్తాను అని అంది దానికి వాడు సరే అమ్మగారు మీరు ఎలా అంటే అలాగే అని ఇప్పుడు కానివ్వండి అంది సప్న చెయ్యిని వాడి మోడ్డ మీద వేసుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు అత్త వద్దు రా నాకు మూడ్ పోయింది నేను రతి తో ఏం మాట్లాడాలి అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తాను ఇక వెళ్తున్నా అని లేవ బోతుంటే ఆమె చెయ్యి పట్టుకొని దగ్గరకి లాక్కొని ఘాడంగా ముద్దు పెట్టి జాగ్రత్తగా మాట్లాడి శుభవార్త తో రండి అనిచెప్పి పంపించాడు నేను ఇక ఇంట్లోకి వెళ్ళే సమయం ఆసన్నమైంది అనుకోని ఇంట్లోకి చిన్నగా చేరిపోయాను నేను అత్త గది లో వెళ్లి అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఈ లోగా సప్న అత్త రానే వచ్చింది నేను చీకటి లో వుండటం వలన తనకు నేను కనిపించలేదు కానీ తను తలుపు దగ్గర నుంచొని వుంటం వలన నేను ఆ గది తలుపులు ఎదురు కిటికీలు వున్నాయి వాటి నుంచి వెన్నెల వెలుతురు గదిలోకి వస్తుంది ఆ వెల్తురు 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *