రతి జీవిత ప్రయాణం 11

By | October 21, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణం 11 తను గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంది నన్ను చూసి నేను అడిగాను చంచల నాకు ఇంటర్ చదవాలి అని లేదు డైరెక్ట్ గా నాకు ఇష్టం అనుకున్నది చేస్తాను దానికి ఏం చెయ్యాలి అనిఅడిగాను .తను నీకు రేపు చెప్తాను నువ్వు ఎం చేస్తే బావుంటుందో అప్పటి వరకు ఆనందం లో మునిగి తేలుతూ వుండు సరేనా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది అత్త నాకు ఇష్టం అయన వన్ని చేసి పెట్టింది ఈ రోజు నేను కూడా అత్త తో ఆనందంగా మాట్లాడుతూ చేవి లో చెప్పాను ఈరోజు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎంజాయ్ చెయ్యి అత్త కానీ ఎవరికీ తెలియకుండా చేసుకో ముఖ్యం గా నాకు కనిపించకుండా చూసుకో అని గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాను తన మొహం వెలిగి పోతుంది బహుశా ఈ రాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు చేసుకుంటుంది అనుకుంటున్నాను.ఈ లోగా అత్త రతి నిన్ను ఒకటి అడగొచ్చా అని అంది అడుగు అత్త నీకంటే ఎక్కువ ఎవరు వున్నారు నాకు అడుగు అన్నాను.దానికి అత్త రతి నాకు పెళ్లైన నుంచి మనశ్శాంతి లేదు ఏదో ఇప్పుడిప్పుడే నాకు సుఖం దొరుకుతుంది మా విషయం నీకు తెలిస్తే చంపెస్తావేమో అనుకున్నాను కానీ 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *