రతి జీవిత ప్రయాణం 13

By | October 27, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణం 13 తను వెళ్ళి వాడిని తట్టింది ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన యాదిగాడు అమ్మగారు మిమ్మల్నే నా నేను  చూస్తున్నది ఏమున్నారండి కసి తెప్పిస్తున్నారు చాలా అందంగా వున్నారు అండి అని అన్నాడు.అత్త అరేయ్ ఈరోజు మనకి పండగ రా రేపు ఉదయం వరకు మనకి ఏటువంటి అడ్డు వుండదు అని అంది దానికి యాది అమ్మాయిగారు ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదండీ ఆమెకు చెప్పారా ఏమన్నారు అమ్మాయిగారు అని అడిగాడు రతి ఒప్పుకోలేదు రా మనం కలవటం తనకి ఇష్టం లేదు అని అబద్దం చెప్పింది దానికి యాది మరి మీరు ఇప్పుడు ఇలాగ వచ్చారు ఆమె చూస్తే చంపేస్తారు అండి మీరు వెళ్ళిపొండి మనం రాత్రికి కలుద్దాం అని అన్నాడు.అత్త ఒరేయ్ యాది నేను చెప్పేది పూర్తిగా విను ఈరోజు రతి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి తను చంచల ఇంటికి వెళ్ళింది ఈరోజంత అక్కడే ఉంటాను అని చెప్పింది తను ఏదో పై చదువుల గురించి తెలుసుకుంటాను అని చెప్పింది రేపు ఉదయం వస్తాను అని చెప్పింది అందుకే నేను ధైర్యం చేసి ఇక్కడికి ఇలా వచ్చాను అని మళ్ళీ 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *