రతి జీవిత ప్రయాణం 20

By | November 10, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణం 20 ఆమె పొట్టపై గుడ్డముక్క వుండటం వలన ఏమో అవి నేరుగా పొట్టపైన కనిపించలేదు  గుడ్డ లోపలి నుంచి పూకు మీదుగా గిన్నె లోకి పడుతున్నాయి ఆమె పూకు అంతా పాలతో తడిచి పోయి ఉంది అలా ఇప్పుడు ఆమె కొన్ని పాలని తాగింది ఇంకొన్ని పాలని ఒంటిమీదకి ఒంపుకుంది.అలా ఆ సీసా అంతా ఖాళీ అయిపోయింది ఆమె పూకు దగ్గర వున్న గిన్నె మాత్రం పాలతో నిండిపోయింది వాడు ఇప్పుడు ఆమె దగ్గరకి వచ్చి ఆమె మెడలో వున్న గొలుసుని పట్టుకొని ఆమెని వెనక్కి మోకాళ్లమీద జర్గమన్నాడు సరిగ్గా ఆమె ఒకటిన్నర అడుగు వెనక్కి వెళ్లింది ఇప్పుడు వాడి చేతిలో వున్న గొలుసుని ముందుకి లాగుతున్నాడు ఆమె కాళ్లని జరపటానికి కాలిని జరుపుతుంది అప్పుడు వాడు కాళ్లని కదపొద్దు అని అన్నాడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడో ఆమెకి అర్దం అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు వాడు గొలుసుని కొంచం కోంచంగా లాగుతున్నాడు ఆమె ముందుకి ఒంగుతుంది ఆమెకి నడుము దగ్గర బ్యాలెన్స్ కొంచం కోంచంగా తగ్గుతుంది వాడు ఇంకా లాగుతున్నాడు ఆమె ఇప్పుడు నడుము 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *