రతి జీవిత ప్రయాణం 21

By | November 12, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణం 21 ఆ తర్వాత సప్న యాదిని స్నానం చేయించమని అడిగింది వాడు ఆనందంగా స్నానం చేయిస్తున్నప్పుడు ఆమె వాడిని రెచ్చగొట్టింది కానీ వాడు అమ్మగారు మనం ఇంకా రాత్రంతా చేసుకోవాలి ఊపిక ఉండనివ్వండి మీకు రాత్రి చూపిస్తాను చుక్కలు అంతా వరకు ఆగండి అన్నాడు ఆమె దీనం గా మొహం పెట్టి కనీసం నా పూకులో వెళ్ళు పెట్టి కొట్టరా అని అడిగింది వాడు ఆమాట కోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్లు వున్నాడు వాడి కుడిచేతి రెండు మధ్య వెళ్లని సర్రున ఆమె పూకులో దించి ఆపకుండా కొడుతూనే వున్నాడు ఆమే అప్పుడు ఎన్నిసార్లు కార్చిందో కూడా లెక్క పెట్టలేదు ఆమెకి ఓపిక అయిపోవస్తున్నట్లు వుంది వాడిని ఆపమని అంది వాడు బాధగా ఆపాడు ఆమె కొంచం సేపు అలానే తోట్టే లోని నీటిలో విశ్రాంతితీసుకొని స్నానం చేసి ఒల్లంత తువాలుతో తుడుచుకొని ఆనందంగా పడక గదిలోకి వచ్చి బట్టలు వేసుకొని నేను ఒక సారి ఇంట్లోకి వెళ్ళి వస్తాను ఈలోగా నువ్వు రెడీ గా వుండు అని చెప్పి ఇంట్లోకి బయలుదేరింది నేను వెంటనే చప్పుడు కాకుండా ఇంట్లోకి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *