రతి జీవిత ప్రయాణం 27

By | November 25, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణం 27 వాడు అమ్మగారు ఈరోజు మనకి నచ్చినట్లు ఉండాలి అని నాకోరిక పగలంతా ఎలాగో బట్టల మీద ఉన్నారు కదా కనీసం ఇప్పుడైనా నేను చెప్పినట్లు ఉండండి అని బ్రతిమిలాడుతున్నాడు ఆమె నేనొక్కదాన్నే గుడ్డల్లేకుండా తిరగాల మరి నువ్వు అని వాడ్ని ప్రశ్నించింది వాడు వెంటనే ఇప్పటినుంచు రెపొద్దున్న సూర్యోదయం వరకు నా వంటి మీద బట్టలు ఉంవండి మరి మీరు అలాగే ఉండగలరా అని ఆమెను ఛాలెంజ్ చేశాడు ఆమె వెంటనే నాకేం భయం నేను కూడా అలాగే ఉంటాను అని అంది సరే అయితే ఇప్పుడు వెళ్ళండి అని ఆమెకు చెప్పాడు ఆమె సరే అని ఇంటికి తిరుగిరాటం ఆరంభించింది నేను వెంటనే ఆ వెన్నెలలో దారిని చూసుకుంటూ నా గదిలోకి చేరుకొని తలుపు వేసుకొని కూర్చున్నాను ఒక 10 ఇమిషాలకి అత్త 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *