రతి జీవిత ప్రయాణం 3

By | October 4, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణం 3 చంచల ఒక 2 నెలల్లో పాఠాలు మొత్తం అని చెప్పి ఒకే ఒక్క సబ్జెక్ట్ వదిలింది అది బయాలజీ ఆ సబ్జెక్ట్ లో కూడా పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ విషయం(reproductive system) మాత్రమే వదిలింది ఆ చాప్టర్ ఎందుకు ఆపారు అని చంచలను అడిగితే దానికి ఇంకా సమయం వుంది అని చెప్పింది అప్పుడు.నా జీవితానికి మలుపు ఆ పాఠం లో వుంది అని గమనించ లేక పోయాను అప్పుడు.చంచల నేను చదివినవి అన్నీ తిరిగి చదివిస్తుంది పరీక్షలకి అప్లై చేయించాలి అని అప్పుడు నాకు గుర్తు వచ్చింది ఆ పాఠం మిగిలి వుంది అని వెంటనే చంచలకి గుర్తు చేశాను[/b] తను ఎగా దిగా నన్ను చూసి మా అత్త దగ్గరకి వెళ్లి ఏదో మాట్లాడుతుంది దానికి అత్త సప్నా తల దించుకొని చిన్నగా నవ్వుతూ వుందినేను ఆలోచిస్తూ వున్నాను అంతలా చిన్నగా నవ్వటానికి ఏమైంది అని ఈలోపు చంచల నా దగ్గరకి వచ్చి రతి ఈ రోజు నీకు ఆ మిగిలిన పాఠం మా ఇంట్లో చెప్తాను అని చెప్పింది దానికి నేను సరే అని అన్నాను.అప్పటికి సమయం మధ్యాహ్నం 12 అవ్తుంది చంచల నేను భోజనం చేసి చంచల ఇంటికి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *