రతి జీవిత ప్రయాణ0 35

By | December 12, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణ 35 వాడు వెంటనే నువ్వు పచ్చిగా చెప్పొచ్చు కాదే వాడితో దెంగించుకోవటానికి వెళ్తున్నానని ఏదో స్టయిల్ గా కలవటానికి వెళ్తున్నాను అని పోసు దొబ్బుతావ్ ఎందుకు అని ఆమె చెంపమీద బుగ్గలని గట్టిగా పట్టి లాగుతున్నాడు. ఆమె అబ్బా వదలండి నేను అలాంటి దానిని కాదు నన్నొదిలేయ్యండి అని ప్రాదేయపడుతుంది వాడు వెంటనే చూడూ మేము ఎక్కడికి దోచుకోవటానికి వెళ్ళిన ఆ ప్రాంతాన్నంత సర్వనాశనం చేసి వెళ్తామ్ మా కన్ను పడితే ఏ ఆడదైన పంగ చాపి మాతో దెంగించుకోవాలి లేదంటే దానిని చంపైన దెంగుతాము నిన్ను చూస్తుంటే మాకెందుకో నువ్వు మాకు సహకరిస్తావ్ అని అనిపించి నిన్ను అడుగుతున్నాను. నేను అడుగుతున్న కదా అని నువ్వు పోసు దొబ్బితేయ్ చెప్పాను కదా నిన్ను 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *