రతి జీవిత ప్రయాణ0 39

By | December 21, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణ0 39 నేను ఆమెను గమనిస్తున్నాను అనే సంగతి ఆమెకు తేలియదు ఆమె ఒక ప్లేట్లో భోజనం సర్ది నా వైపు తిరిగి అమ్మగారు భోజనం పెట్టేయమంటారా అనడిగింది నేను సరే పెట్టు అని డైనింగ్ టేబల్ దగ్గర కూర్చొని ఆమె పెట్టిన బ్భోజనమ్ తింటూ ఆమెను నీ వయసెంత లీలా అని అడిగాను ఆమె 32 అమ్మగారు అని అంది నేను అవునా నీకు పెళ్లయ్యిందా అని అడిగాను ఆమె అయ్యింది అండి నేను నా మొగుడు డాక్టర్ అమ్మగారి ఇంట్లో పని చేస్తుంటాము అండి అని చెప్పింది నేను మరి పిల్లలు ఉన్నారా అని అడిగాను ఆమె లేరండి మాకు పిల్లలు ఒద్దు అని అనుకున్నాము అమ్మగారు అని చెప్పింది నేను ఏ ఎందుకు 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *