రతి జీవిత ప్రయాణం 6

By | October 10, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణం 6 నేను తిరిగి ఇంటికి చేరాను ఇల్లు అంతా నిశబ్దంగా వుంది ఇంటి తలుపు కూడా మూసి ఉంది నేను ఇంటి నుండి చంచల ఇంటికి బయలు దేరే సమయానికి ఇల్లు అంతా పని వాళ్ళతో నింది పోయి వుంది కాని ఇప్పుడు ఒక్క మనిషి కూడా కనిపించట్లేదు చివరికి అత్త తో సహా ఎంటి వీళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్లారు అని ఆలోచన లో పడ్డాను సింహద్వారం దగ్గరకి వెళ్లి తలుపు నెట్టటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కానీ అది లోనికి వెళ్ళాట్లేదు ఎంటి తలుపు లోపల గడిపెట్టి నట్టు ఉంది అని ఇంటి వెనుక తలుపు వైపు వెళ్తున్నాను నేను సందు గుండా వెళ్తున్నాను అలా వెనక్కి వెళ్తున్నప్పుడు మధ్య దారిలో అత్త గది నుంచి ఏవో మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయి అవి చిన్నగా వస్తున్నాయి నేను నా అడుగుల శబ్దం వస్తున్నాయి అని గ్రహించి చిన్నగా ఒక్కో అడుగు వేస్తూ సౌండ్ రాకుండా స్లోగా వెళ్తున్నాను ఇంతకీ మా అత్త సప్న గురించి చెప్పలేదు కదూ ఆమె కి ఒక 37 యేళ్లు వుంటాయి పెళ్లి అయ్యింది కానీ పిల్లలు లేరు మొగుడు ఒక తాగుబోతు ఆమె పెళ్లయిన కొత్త లో రోజు తాగి ఇంటికి వచ్చి కొడుతూ వేధిస్తూ వుండేవాడు ఆమె ఆ బాధను తట్టుకోలేక నాన్న కు చెప్పి మొగుడికి విడాకులు ఇచ్చి మా ఇంట్లో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *