రతి జీవిత ప్రయాణం 9

By | October 17, 2020
telugu sex stories రతి జీవిత ప్రయాణం 9 వాళ్ళు కంగారుగా యేమైందా అని భయం తో బయటకి వస్తుండగా నాకు మనసులో దడ పుట్టింది నేను వాళ్లకు ఎక్కడ దొరికోపోతానో అని కానీ నేను ధైర్యం చేసి అక్కడ దెగ్గరగా వున్న ఒక పెద్ద చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళి వాళ్లకు కనిపించకుండా దాక్కున్నాను వాళ్ళు షెడ్డు నుంచి బయటకు వచ్చి చీకటిలో వెతుకుతున్నారు ఆ శబ్దం చేసింది ఎవరా అని నేను కూడా ఆత్రం గా అటు ఇటు చూసాను కానీ నాకు ఎవరు కనిపించలేదు యాది వెతుకుతున్నాడు అత్త కంగారుగా మొహం పెట్టి దిక్కులు చూస్తుంది.అత్త ఒరేయ్ జాగ్రత్తగా చూడు ఇక్కడ ఎవరో వున్నారు అని కచ్చితంగా చెప్పింది యాది షెడ్డు చుట్టూ చూసి నేను వున్న చెట్టు దగ్గరకి వస్తున్నాడు నేను భయంతో చూస్తున్నాను వాళ్ళకి కనిపించకుండా వాడు నా దగ్గరకి వస్తున్నాడు అని వాడి అడుగులు నా దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ అడుగుల శబ్దం పెరుగుతుంది ఆ శబ్దం వింటున్నప్పుడు నా గుండె అదురుతోంది నేను మనసు లో యేమవుతే అది అవ్తుంది అని నిల్చొని అడుగు ముందుకు వెయ్యబోతుంటే నాకు అటు పక్కగా పిల్లి 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *