సంవేద ఒక అమ్మాయి కధ 5

By | March 28, 2021
telugu sex stories సంవేద ఒక అమ్మాయి కధ 5 ఆ మరుసటి రోజు సాయంత్రం వేద, కస్తూరి కలిసి ఎంగేజ్మెంట్ కి ఉంగరాలు కొనడానికి వెళ్ళారు. అప్పటికే వాళ్ళు వచ్చి అరగంట అయ్యింది చాలా ఉంగరాలే చూసారు గాని ఒక్కటి కూడా నచ్చలేదు. దాంతో షాప్ అతను కొత్త రకాల ఉంగరాలు తెప్పించాడు. అవి చాలా బావున్నాయి. కస్తూరి వాటిని చూస్తూ ఉండగా ఒక ఉంగరం వేద కి బాగా నచ్చడం తో దాన్ని పెట్టుకొని అద్దం లో చూసుకుంటోంది. కైళాష్ ఎప్పుడు వచ్చాడో తెలీదు కాని వేద అద్దం లో చూసుకోవడం చూసి చిన్నగా వెనక నుండి తన దగ్గరికి వచ్చి నెమ్మదిగా వేద చెవిలో చెప్పాడు. "ఆ ఉంగరం నీ చేతికి చాలా బావుంది." అంత దగ్గర్లో ఎవరిదో గొంతు వినబడడంతో ఉలిక్కిపడి వెనక్కి తిరిగబోయింది వేద. అలా తిరగడం లో వేద చెంప కైళాష్ పెదవులకి తాకింది. ఒక్కసారిగా అతని మనసు గిలిగింతలు పెట్టింది. అనుకోకుండా తనకి అంత సమీపం లోనే కైళాష్ ఉండడంతో వేద మొహం లో రంగులు మారాయి కాని కస్తూరి పక్కనే ఉండడంతో ఏం మాట్లాడలేదు కస్తూరి కి దగ్గరగా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *