సంవేద ఒక అమ్మాయి కధ 6

By | April 2, 2021
telugu sex stories సంవేద ఒక అమ్మాయి కధ 6 వేద బ్లూ కలర్ గాగ్రా చోళీ లో ఉంది. వేద ధరించిన బట్టలు ఆమెకు వన్నె తెచ్చాయి. పొద్దుటినుండి ఎంగేజ్మెంట్ పనులతో అలసి పోయిందేమో ఆ అలసటంతా ఆమె మొహం మీదే కనిపిస్తోంది. కాటుక చెదిరిన కళ్ళు, చలిగాలికి ఆమె మొహం మీద నాట్యం చేసే ముంగురులు, చేతినిండా గాజులు తో చూడటానికి అందం గా ఉంది . అంత అలసటలో కూడా ఇంటికి తొందరగా వెళ్ళిపోవాలనే ఆత్రం ఆ మొహం లో కనపడుతోంది . తను ఇంత రాత్రి పుట అక్కడ ఎందుకు నిలుచుందో అర్ధం కాలేదు కైళాష్ కి . కాని ఆ అలంకరణ అంతా చూసాక కస్తూరి ఎంగేజ్మెంట్ గురించి మనీష్ చెప్పింది గుర్తు వచ్చింది. వేద పక్కన బైక్ టైర్ పంక్చుర్ అవ్వడం కనిపించింది . అప్పుడు అర్ధం అయ్యింది కైళాష్ కి జరిగిన విషయం. వేద తో కొంచం టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఇదే మంచి అవకాశం అనిపించింది. వేద కి దగ్గరగా కార్ ని తీసుకెళ్ళి ఆపాడు. వేద కి చాలా అసహనంగా ఉంది . అసలే పొద్దుటి నుండి పనుల మీద తిరిగిందేమో ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా అని చూస్తోంది .ఇప్పటికే అక్కడ అరగంట నుండి నిలుచుంది . ఒక ఖాళీ ఆటో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *