Tag Archives: అమ్మా నాన్నల Love 14

అమ్మా నాన్నల Love 14

అమ్మా నాన్నల Love 14 సాయంత్రం ఇంటీకి వస్తే అదే నిశ్శబ్దం. అమ్మా, ఆయమ్మా మౌనంగా పనిచెసుకుంటూన్నారు. నాన్న పెరటిలో మొక్కలకి ఏదో సాంరక్షణ చేసుకుంటున్నారు
You must be logged in to view the content.