Tag Archives: సంవేద ఒక అమ్మాయి కధ 10

సంవేద ఒక అమ్మాయి కధ 10

telugu stories సంవేద ఒక అమ్మాయి కధ 10 "ఓహ్ నువ్వా అన్నాడు ఆనందంగా "ఛ ఎంత పొరపాటు జరిగిపోయింది. అనవసరం గా సారీ చెప్పాను ఎవరికో డాష్ ఇచ్చా అనుకొని."
You must be logged in to view the content.